Koraci

Za izračun slijedi korake.

    Operativne pojedinosti

  1. Regija plovidbe
  2. Plovila 85x8.2m - 1260t
  3. Operativni troškovi i sati
  4. Greening opcije

  5. Propeller Upgrade , LNG DF 80-20
  6. Precizirajte troškove
  7. Procijenite rezultate

  8. Pregledaj i preuzmi rezultate

Odaberi regiju

Kako bi započeli, možete koristiti zadane početne vrijednosti ili ih promijeniti tako da točnije odražavaju vašu situaciju. Korištenjem pojedinih vrijednosti će vam pomoći suziti odabir opcija "ozelenjavanja" na onu koja najviše odgovara vašoj situaciji.

Regija plovidbe

Rhine

Švicarska Njemačka Francuska Nizozemska.

Danube

Njemačka Austrija Češka republika Slovačka, Mađarska Slovenija Hrvatska Bosna i Hercegovina Srbija Crna Gora Rumunjska Bugarska Moldavija Ukrajina.

Navedite pojedinosti o plovilu i stroju